Dr Ryszard Bosacki Zasłużonym dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew

Avatar photoIrena Kuczyńska29 lutego 20245min
Ryszard-Bosacki.jpg
Dr Ryszard Bosacki - dyrektor ds. medycznych pleszewskiego szpitala, prokurent Pleszewskiego Centrum Medycznego, ordynator oddziału położniczo - ginekologicznego otrzyma tytuł Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew. Listę 55. zasłużonych otwiera  premier Hanna Suchocka, jest na niej pierwszy burmistrz Piotr Hasiński, ks. Józef Maciołek, który pobudował w Pleszewie nowy kościół.
 Uchwałę o nadaniu doktorowi Ryszardowi Bosackiemu tytułu Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew Rada Miejska podjęła jednogłośnie. Nominację doktor otrzymał od prezesa Pleszewskiego Centrum Medycznego Błażeja Górczyńskiego i zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w osobach Tadeusza Raka i Teofila Fengiera.
W Pleszewie od 40 lat
Z pleszewskim szpitalem Ryszard Bosacki jest związany od 40 lat. Stworzył w nim oddział ginekologiczno – położniczy, który uzyskał II poziom referencyjności, co oznacza zdolność udzielania przez szpital pomocy w przypadku powikłań czy zagrożenia ciąży. Nie tylko pleszewianki wybierają pleszewski szpital jako przyjazne miejsce porodu. Doktor Bosacki cieszy się autorytetem. Jest otwarty na wszystko co może poprawić warunki leczenia pacjentów. Zawsze stara się podejmować decyzje oparte na kompromisie, uwzględniając wiele różnych perspektyw.
Król Kurkowy
Ale nie tylko w szpitalu, w białym fartuchu,spotkać można  doktora Ryszarda Bosackiego. Jest on też członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, w 2011 roku wystrzelał tytuł Króla Kurkowego. Uczestniczy jako brat kurkowy w imprezach i strzelaniach brackich ale też organizowanych przez lokalną pleszewską społeczność. Na liście Zasłużonych pleszewski ginekolog zostanie zapisany pod numerem 56.
Uroczystość wręczenia tytułu z dyplomem i złotą miniaturką herbu miasta Pleszewa odbędzie się na ostatniej sesji Rady Miejskiej tej kadencji.
Zaczęło się od Suchockiej
Listę Zasłużonych dla  Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew  premier RP w latach 1992/93 Hanna Suchocka. Są na niej między innymi pierwszy burmistrz Pleszewa po obaleniu „komuny” Piotr Hasiński, ks. Józef Maciołek, który pobudował w Pleszewie kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie zabrakło także na przykład długoletniej dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie Elżbiety Mielcarek.Pod numerem 49 odnotowano Irenę Kuczyńską – współtwórczynię i długoletnią redaktor naczelną Gazety Pleszewskiej, a obecnie  dziennikarkę Pleszew24.info, radia Centrum Kalisz i autorkę bloga www.irenakuczynska.pl

 

Zasłużeni na 740 – lecie PPL

W ubiegłym roku z okazji 740 – lecia Pleszewa Rada Miejska przyznała kolejne tytuły: Marianowi Adamkowi, który przez 21 lat był burmistrzem Pleszewa i byłemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Olgierdowi Wajsnisowi. Tytułami „Zasłużonych” zostali uhonorowani w 2023 roku również dwaj odchodzący na emeryturę prałaci: proboszcz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela ks.Henryk Szymiec i proboszcz parafii w Kowalewie ks. Wiesław Kondratowicz.

Czytaj: Marian Adamek i Olgierd Wajsnis Zasłużeni dla Rozwoju MiG Pleszew
Prałaci Zasłużeni dla Rozwoju MiG Pleszew

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska