Rowerowy Pleszew – nowe ścieżki i ciągi dla pieszych i rowerzystów

Avatar photoIrena Kuczyńska14 lipca 20226min
Wierzbowa1.jpg
Nowe ścieżki rowerowe powstaną w Pleszewie. Jedna pobiegnie od Lipowej wzdłuż Wierzbowej i Szpitalnej, druga - to ciąg pieszo - rowerowy od ulicy Sienkiewicza do Targowej czyli na dawnym deptaku na Nerze. Koszt obu inwestycji przekracza 2 900 000 zł.

W Pleszewie od kilku lat trwa budowa ścieżek i ciągów pieszo – rowerowych. W zasadzie przy każdej modernizacji drogi, tam gdzie można, budowana jest  ścieżka dla rowerzystów. Swoją przestrzeń mają rowerzyści w ulicy Zamkowej, Ogrodowej i Słowackiego i Lipowej.

Rowerem na działki i do szpitala

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Wierzbowej pobiegnie przy ogródkach działkowych. Projekt przewiduje zwężenie jezdni, pielęgnację istniejącej zieleni, ustawienie przy ścieżce 6 koszy na śmieci i dwóch ławek. Jeśli chodzi o odcinek przy ul. Szpitalnej, tam zostanie ścieżka oddzielona od jezdni pasem zieleni na którym zostaną posadzone krzewy grabu pospolitego i śnieguliczki. Staną też 3 kosze na śmieci i 4 ławki. Ścieżka umożliwi dojazd rowerem z Rynku do szpitala i na działki

Deptak dla pieszych i rowerzystów
Ścieżka połączy Sienkiewicza z Targową

Druga ścieżka a właściwie ciąg pieszo – rowerowy, połączy ul. Sienkiewicza z Targową. Na 300 – metrowym deptaku na Nerze, któremu dodano trzecią rurę projektanci wydzielili dwumetrową ścieżkę rowerowa i chodnik szerokości 1,5 metra. Pomiędzy nimi stanie żywopłot z buku. Będzie tu 13 ławek, tyle samo koszy na śmieci, 3 psie pakiety, 8 stojaków na rowery i stacja naprawy jednośladów oraz 90 drzew jarząba mącznego, śliwy wiśniowej i klona czerwonego. Ciąg pieszo rowerowy będzie podobny do tego, który biegnie wzdłuż torów od Targowej do Lipowej.

Więcej: Rowerem wzdłuż torów od Targowej do Lipowej

Kiedy już zostanie odtworzony deptak na Nerze. Kiedy gotowy będzie parking Park & Ride pomiędzy łącznikiem biegnącym przy torach od Kolejowej do Targowej, przestrzeń zwana pokolejową w Pleszewie, będzie zaaranżowana po nowemu. Zwłaszcza, że mamy już  bibliotekę w budynku dworca i Zajezdnię Kultury  w dawnej parowozowni,

Wierzbowa i Szpitalna z dotacją

Koszt  budowy obu ścieżek to ponad 2 900 000 zł. Ciąg pieszo – rowerowy od Sienkiewicza do Targowej kosztować będzie 1500 000 zł. Ścieżka biegnąca od Lipowej przez Wierzbową i Szpitalną generuje koszt 1493 000 zł. Do budowy tej ścieżki miasto pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie w wysokości 85 procent.

Ul. Wierzbowa – tu pobiegnie ścieżka
Ścieżka rowerowa pobiegnie wzdłuż Wierzbowej przy działkach
W planach…

I jeszcze jedna ścieżka będzie, na razie jest w planach. Zostanie wytyczona wzdłuż torów kolejki – połączy ulicę Sienkiewicza z Samulskiego. Poprowadzi przez kolejowy wiadukt nad rzeczką  Ner.

Wędrowali wzdłuż Neru od źródła do ujścia
Czytaj: Opowieść o rzece Ner, którą wpuszczono w kanał

 

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska