Rondo 2020 Roku w Pleszewie

Avatar photoIrena Kuczyńska20 listopada 20204min
Rondo-czołowe.jpg

Najnowsze pleszewskie rondo na skrzyżowaniu ulicy Targowej, Bogusza i Słowackiego będzie miało nazwę „Rondo 2020 Roku”. Ma przypominać i upamiętniać wydarzenia i okoliczności, które wpłynęły na wyjątkowość tego czasu na gruncie lokalnym, w perspektywie krajowej a nawet światowej.

Nazwa ma upamiętniać także rok powstania ronda, który w naszej pamięci pozostanie jako wyjątkowy – napisał burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak w uzasadnieniu do uchwały, którą radni mają podjąć na najbliższej sesji.

Rok 2020 może być rokiem wielkich zmian społecznych, gospodarczych i politycznych w Polsce i na świecie. Po pierwsze – wirus SARS – COV2 wywołujący chorobę COVID-19 i konsekwencje czyli obostrzenia i ograniczenia we wszystkich dziedzinach życia z zamykaniem szkół, firm, instytucji, cmentarzy, tworzenie oddziałów covidowych w szpitalach i zaadaptowaniem Stadionu Narodowego na szpital covidovy.
Rok 2020 to także rok budzących kontrowersje wyborów prezydenckich w cieniu pandemii ale też rok wielkich protestów tysięcy Polaków przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.
To rok recesji gospodarczej i deficytu budżetu państwa na wysokim poziomie – podkreśla w uzasadnieniu prof. Arkadiusz Ptak. Rok 2020 przejdzie do historii jako rok wielkich podziałów w społeczeństwie.
Na szczęście, w skali lokalnej jest to rok dobrej współpracy Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego. Inwestorem ronda jest MiG Pleszew ale w kosztach partycypuje powiat – „właściciel skrzyżowania”.
Mieszkańcom Pleszewa rok 2020 będzie się kojarzyć z utrudnieniami komunikacyjnymi podczas budowy ronda. Dlatego nazwa będzie także upamiętniać czas powstania ronda, który przejdzie do historii jako wyjątkowy – podkreśla inicjator nazwy ronda Arkadiusz Ptak.

Czytaj też: Ulice i rondo prawie gotowe
Targowa w remoncie od ronda do ronda
 Rusza budowa ronda w Pleszewie
Połowa ronda prawie gotowa


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska