Irena Kuczyńska

Tag: Rada Powiatu Pleszewskiego

Rada Powiatu z burmistrzem bez starosty
Region Pleszewski

Rada Powiatu z burmistrzem bez starosty

Mieszkańcy powiatu wybrali 19 radnych. Jest wśród nich burmistrz, nie ma starosty. W dziewiętnastoosobowej Radzie Powiatu Pleszewskiego dominują radni z doświadczeniem. Zupełnych nowicjuszy jest czworo: Mirosław Maruszewski z KWW Miłośników Ziemi Pleszewskiej, Krystian Klak z KWW Razem dla Ziemi Pleszewskiej, Sławomir Duszczak oraz Mateusz Bukowski z KWW Prawo i Sprawiedliwość. Pozostała piętnastka już w samorządach…

Diety radnych w powiecie
Region Pleszewski

Diety radnych w powiecie

W mijającej kadencji na diety 19 radnych, wyjazdy służbowe, obsługę posiedzeń Rady Powiatu Pleszewskiego wydano  346 788,51  złotych. Radni powiatowi spotkali się na sesjach 36 razy. Podjęli 286 uchwał. Diety radnych to rekompensata za czas poświęcony na pracę w radzie. W porównaniu z radnymi miasta i gminy Pleszew, radni powiatowi otrzymują mniejsze diety, z wyjątkiem…

Absolutorium powiatu
z radia centrum

Absolutorium powiatu

Zarząd Powiatu Pleszewskiego otrzymał absolutorium. W 2017 roku nie zaciągano kredytów, zmniejszono zadłużenie, wypracowano nawet nadwyżkę budżetową. A było to możliwe dzięki zgodzie i współpracy, podkreślał na sesji absolutoryjnej starosta Maciej Wasielewski. Mirosław Kuberka – przewodniczący Rady Powiatu gratuluje staroście Maciejowi WasielewskiemuMaria Górczyńska, Maciej Wasielewski, Urszula Balicka Radni jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. W żadnym dziale…

Kaliszowi nie oddadzą
z radia centrum

Kaliszowi nie oddadzą

Rada Powiatu Pleszewskiego kategorycznie odrzuca projekt władz Kalisza zmierzający do poszerzenia granic administracyjnych miasta – kosztem sąsiadujących gmin. Uważamy, że „Kalisz może być dobrze prosperującym miastem, ale jego potencjał i ranga nie mogą opierać się na krzywdzie i zawłaszczeniu dorobku innych gmin” – czytamy w uchwale Rady Powiatu Pleszewskiego. Zdaniem radnych powiatu pleszewskiego uchwała Rady…

Budżet zgody w powiecie
z radia centrum

Budżet zgody w powiecie

Na 2018 rok powiat pleszewski ma budżet zrównoważony, czyli wydatki zaplanowano na poziomie dochodów. 15 procent dochodów przeznaczono na inwestycje, głównie drogowe. Jednak radni, którzy uchwałę budżetową zaakceptowali jednogłośnie, zostawili sobie furtkę, umożliwiającą zaciągnięcie kredytu, jeśli pojawi się możliwość na pozyskanie dodatkowych środków unijnych na remonty dróg. Dochody, w których największy procent stanowią subwencje, a…