Irena Kuczyńska
Z historii

Co, oprócz Statuetek, zostało po pierwszym pleszewskim staroście?

W Trzech Króli powiat pleszewski świętuje. 6 stycznia 1919 roku zebrani na pleszewskim Rynku mieszkańcy miasta usłyszeli, że 3 stycznia polska Rada Ludowa podjęła decyzję o przejęciu władzy cywilnej i wojskowej na terenie całego powiatu pleszewskiego.

Komendantem wojskowym na powiat został ppor. Ludwik Bociański, burmistrzem Pleszewa Stefan Karczewski a starostą Artur Szenic, właściciel majątku w Korzkwach.  Ponieważ jutro na uroczystości w kinie ,,Hel” będą wręczane Statuetki Artura Szenica, warto przypomnieć pierwszego pleszewskiego starostę oraz przyjrzeć się temu, co po nim zostało.

Przyszedł z Moraw, ale czuł się Polakiem

Szenicowie przybyli na ziemie polskie z Moraw, ale jak pisze pleszewski historyk Dominik Wabiński, już w XVIII wieku się spolonizowali, o czym świadczy pisownia nazwisk na nagrobkach.
W 1898 roku Artur Szenic przejął po bracie Józefie zadłużony majątek w Korzkwach pod Pleszewem i doprowadził go do kwitnącego stanu. W kolejnych latach gruntownie przebudował pałac, nadając mu charakter polskiego dworu. W latach zaboru niemieckiego było to demonstracją patriotyzmu.

Gospodarz, społecznik, patriota

Artur Szenic wzorowo prowadził gospodarstwo, wybudował czworaki dla robotników, był członkiem banku, kółka rolniczego, współorganizował wielką wystawę przemysłową w Pleszewie, uczestniczył w pracach Komitetu Obywatelskiego, a kiedy w 1919 roku ,,wróciła Polska” do Pleszewa, stanął na czele administracji powiatu i tworzył zręby polskiej administracji. We dworze Szeniców często gościł ks. prałat Kazimierz Niesiołowski. Widywano go, jak szedł ze swoim pieskiem szosą ku Korzkwom, a potem bywał odwożony do Pleszewa.

Szwagier doktora Kubackiego
Warto dodać, że siostra Artura Szenica – Zofia wyszła za mąż za znanego pleszewskiego lekarza – społecznika dr Teodora Kubackiego. Niestety, po likwidacji starego nagrobka rodziny Kubackich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej i ustawieniu na jego miejscu nowego, imię Zofii z Szeniców Kubackiej zniknęło. Pozostał Teodor Kubacki – szwagier Artura Szenica, jego córka Kazimiera – siostrzenica ostatniego pleszewskiego starosty.

Artykuł, nagrobek, dokument ślubu

Co jeszcze, oprócz Statuetki, zostało po pierwszym pleszewskim staroście? Po pierwsze – nagrobek Familii Szeniców przy kościele w Czerminie, odrestaurowany staraniem starosty Michała Karalusa, za przyzwoleniem jego córki Aleksandry Szenicówny. Ciekawy artykuł Dominika Wabińskiego ,,Artur Szenic” w książce ,,Groby i sylwetki ziemian z powiatu pleszewskiego” wydanej przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy w 2011 roku. Pozostał biogram Artyra Szenica w Słowniku biograficznym południowo – wschodniej Wielkopolski pióra Stanisława Małyszki.  W Archiwum Państwowym w Kaliszu jest też akt małżeństwa Artura Adama Mariana Szenica z Heleną Kazimierą Józefą Cichorzewską z dnia 16 września 1901. Świadkami byli: Antoni Cichorzewski – dziedzic Mamot ojciec panny młodej oraz dr Teodor Marcin Kubacki z Pleszewa – szwagier pana młodego. Akt małżeństwa z podpisami udostępniła nam Aneta Franc.

W ruinie pałac i siedziba starostwa
Wybudowany w 1911 roku w stylu polskim dwór w Korzkwach, jest w ruinie, podobnie jak budynek przedwojennego starostwa (,,przychodnia”), w którym Artur Szenic w 1919 roku rozpoczął urzędowanie.
Mamy jeszcze w Pleszewie ulicę Artura Szenica, która prowadzi do Korzkiew. Tą samą, którą ks. Niesiołowski podążał ze swoim pieskiem do przyjaznego i otwartego dworu Szeniców.

Statuetka – foto Starostwo Powiatowe w Pleszewie

 

 

Skomentuj na Facebooku