Irena Kuczyńska
Region Pleszewski Z historii

Co, oprócz Statuetek, zostało po pierwszym pleszewskim staroście?

Czy wiesz, że klikając w reklamy wspierasz funkcjonowanie mojego bloga?

Pierwszym pleszewskim starostą w 1919 roku został Artur Szenic. Komendantem wojskowym na powiat  ppor. Ludwik Bociański, burmistrzem Pleszewa Stefan Karczewski

Warto przypomnieć pierwszego pleszewskiego starostę oraz przyjrzeć się temu, co po nim zostało, oprócz Statuetek, nadawanych przez Radę Powiatu i wręczanych przez starostę.

Wydarzenia z pierwszych dni roku 1919 w Pleszewie przypominam TUTAJ

Przyszedł z Moraw, ale czuł się Polakiem

Szenicowie przybyli na ziemie polskie z Moraw, ale jak pisze pleszewski historyk Dominik Wabiński, już w XVIII wieku się spolonizowali, o czym świadczy pisownia nazwisk na nagrobkach.
W 1898 roku Artur Szenic przejął po bracie Józefie zadłużony majątek w Korzkwach pod Pleszewem i doprowadził go do kwitnącego stanu. W kolejnych latach gruntownie przebudował pałac, nadając mu charakter polskiego dworu. W latach zaboru niemieckiego było to demonstracją patriotyzmu.

Gospodarz, społecznik, patriota

Artur Szenic wzorowo prowadził gospodarstwo, wybudował czworaki dla robotników, był członkiem banku, kółka rolniczego, współorganizował wielką wystawę przemysłową w Pleszewie, uczestniczył w pracach Komitetu Obywatelskiego, a kiedy w 1919 roku ,,wróciła Polska” do Pleszewa, stanął na czele administracji powiatu i tworzył zręby polskiej administracji. We dworze Szeniców często gościł ks. prałat Kazimierz Niesiołowski. Widywano go, jak szedł ze swoim pieskiem szosą ku Korzkwom, a potem bywał odwożony do Pleszewa.

Szwagier doktora Kubackiego
Warto dodać, że siostra Artura Szenica – Zofia wyszła za mąż za znanego pleszewskiego lekarza – społecznika dr Teodora Kubackiego. Niestety, po likwidacji starego nagrobka rodziny Kubackich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej i ustawieniu na jego miejscu nowego, imię Zofii z Szeniców Kubackiej zniknęło. Pozostał Teodor Kubacki – szwagier Artura Szenica, jego córka Kazimiera – siostrzenica ostatniego pleszewskiego starosty.Imię siostry Artura Szenica z nowego nagrobka zniknęło - na zdjęciu stary  stary nagrobek

Artykuł, nagrobek, dokument ślubu

Co jeszcze, oprócz Statuetki, zostało po pierwszym pleszewskim staroście? Po pierwsze – nagrobek Familii Szeniców przy kościele w Czerminie, odrestaurowany staraniem starosty Michała Karalusa, za przyzwoleniem jego córki Aleksandry Szenicówny.
Ciekawy artykuł Dominika Wabińskiego ,,Artur Szenic” w książce ,,Groby i sylwetki ziemian z powiatu pleszewskiego” wydanej przez Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy w 2011 roku.
Pozostał biogram Artura Szenica w Słowniku biograficznym południowo – wschodniej Wielkopolski pióra Stanisława Małyszki.
W Archiwum Państwowym w Kaliszu jest też akt małżeństwa Artura Adama Mariana Szenica z Heleną Kazimierą Józefą Cichorzewską z dnia 16 września 1901. Świadkami byli: Antoni Cichorzewski – dziedzic Mamot ojciec panny młodej oraz dr Teodor Marcin Kubacki z Pleszewa – szwagier pana młodego. Akt małżeństwa z podpisami udostępniła nam Aneta Franc.

W ruinie pałac i siedziba starostwa
Wybudowany w 1911 roku w stylu polskim dwór w Korzkwach, jest w ruinie, podobnie jak budynek przedwojennego starostwa (,,przychodnia”), w którym Artur Szenic w 1919 roku rozpoczął urzędowanie.
Mamy jeszcze w Pleszewie ulicę Artura Szenica, która prowadzi do Korzkiew. Tę samą, którą ks. Niesiołowski podążał ze swoim pieskiem do przyjaznego i otwartego dworu Szeniców.

Statuetka – foto Starostwo Powiatowe w Pleszewie

 

 

Skomentuj na Facebooku